Den Nye Friskole

Valgfag på Den Nye Friskole

På Den Nye Friskole indeholder 4.-7. Klasses skema valgfag i 2 lektioner pr. uge. Skoleåret inddeles i 3 moduler, og hvert modul tilbyder 2 forskellige valgfag indenfor områderne:

Praktisk/musisk/drama/kreativ/bevægelse

Kultur/natur/ alm. dannelse/IT

På 7. årgang er der desuden obligatorisk valgfag, som eleverne skal til prøve i på 8. årgang.

Why:

Valgfagene tilgodeser en del af Den Nye Friskoles værdigrundlag, som er opstillet for skolens undervisning. Vi ønsker at være en skole, hvor børn elsker at være og lære. Rammerne er vide, og med valgfagene kommer den enkelte lærers kompetencer i spil indenfor de 3 kategorier. Børnene skal være medspillere i egen udvikling, og her har de mulighed for at ønske et valgfag efter interesse i en periode.