Den Nye Friskole

Mobilpolitik på Den Nye Friskole

Mobilteknologien kan understøtte en del af vores undervisning, men vi ønsker ikke at hver time ser ud som ovenfor. Derfor har vi en mobilpolitik hvor vi prøver at omfavne teknologiens muligheder og samtidig give eleverne ro til anden faglig fordybelse.

 

Mobilpolitik på Den Nye Friskole   

Mobiltelefoner er i dag en forankret del hos de fleste, og der er mange forskellige opfattelser til denne udvikling. På Den Nye Friskole har vi et positivt syn på mobilteknologiens udvikling, og vi er bevidste om, at mobilteknologien giver børnene mange muligheder, som blandt andet kan integreres i den daglige undervisning. Med denne mobilpolitik ønsker vi både at møde børnene i, at mobiltelefonen er et vigtigt redskab i nutidens samfund, men samtidig ønsker vi at hjælpe dem med at holde fokus på undervisningen, da det kan være svært at koncentrere sig om det faglige arbejde, hvis de samtidig er optagede af beskeder, Snapchats, Instagram osv. Vi oplever, at mobiltelefoner til tider kan bremse den enkelte elevs deltagelse i det fysiske fællesskab og derfor ønsker vi, at skolens overordnede retningslinjer indsnævres yderligere.  

Mobilpolitik Den Nye Friskole 0.-6. Klasse  

Undervisningen 

Når klokken ringer om morgenen, skal mobiltelefoner på lydløs og lægges i kassen ved underviseren og denne kasse låses. Medmindre andet aftales med den enkelte underviser, skal mobilen blive i kassen hele dagen og må ikke anvendes i skoletiden. Dette er gældende for alle elever fra 0-6 klasse.  

Hvis eleverne har brug for at komme i kontakt med jer forældre, kan de låne skolens telefon. Legeaftaler skal gerne aftales dagen i forvejen. Vi har ansvaret for børnene, når de er på skolen, og det er derfor nødvendigt, at vi er bekendte med de aftaler, der laves i skoletiden.  

Er der vigtige beskeder, som ikke kan vente, henvises til, at forældre kontakter skolens kontor i undervisningstiden.  

Mobilpolitik Den Nye Friskole 7.-9. Klasse   

Vi vurderer, at når eleverne kommer i overbygningen, kan de være med til at forme og aftale mobilpolitik, som er gældende for netop dem. Overbygningen vil derfor hvert år starte op med at udarbejde mobilpolitikken for det skoleår de går ind i og have reglerne omkring brug af mobiltelefon hængende i deres klasser.  

Mobilpolitik i SFO 

Om fredagen, må man have sin mobiltelefon/tablet fremme i SFO’en kl. 13.30-15.00. De andre dage skal den ligge i tasken. Vi opfordrer til, at der laves legeaftaler dagen inden, og er der vigtige beskeder til forældre, foregår det via SFO’ens telefon.  

Det betyder også, at hvis der er vigtige beskeder til børnene i SFO-tiden, skal forældre kontakte SFO-telefonen enten via opkald eller SMS – helst SMS, så der ikke går unødvendigt tid fra børnene.  

Generel håndtering af mobiltelefoner og tablets  

Vi ønsker, at eleverne på Den Nye Friskole lærer at håndtere mobiltelefoner og tablets på en hensigtsmæssig måde. Dette ved, at vi hvert år har mindst en fordybelsesdag med ”Digital dannelse” som overordnede tema. Derudover afholder skolens trivselsmedarbejder altid et forløb omkring digital dannelse på 4. årgang. Vi har ligeledes en forventning om, at I forældre er behjælpelige ved også at være nysgerrige på jeres børns digitale færden ved at vide, hvilke platforme de er på og af og til tjekke, hvad der ligger på deres telefoner. 

Etiske regler for brug af mobiltelefon på Den Nye Friskole  

Brug ikke nedsættende, diskriminerende eller hånende sprogbrug om andre eller til andre – det er mobning. Send ikke trusler til andre – det er strafbart, og det er mobning. Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal bruges til. Fotografer/optag ikke andre, medmindre de har sagt tydeligt ja til det. En person på et billede kan altid kræve billedet slettet. Billeder med personer på må ikke lægges på de sociale medier, medmindre personen/personens forældre har givet tilladelse til det. Hvis ovenstående overtrædes, vil forældre blive inddraget omgående. Hvis der er elever, som har særligt svært ved at efterleve skolens mobilpolitik, vil mobiltelefonen blive opbevaret på kontoret til efter skoletid. Ved gentagne overtrædelser kan barnets forældre hente telefonen på skolens kontor. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Mobilpolitik forældre
Det henstilles til at I tænker over egen brug af mobiltelefon på skolens område og dermed bidrager til at opfylde skolens politik og hensigter samt at I ikke ringer og sender SMS til jeres børn i skoletiden.  

Mobilpolitik personale 

Personalet må bære deres mobil på sig hele dagen. Den benyttes kun i faglige eller saglige sammenhænge foran eller sammen med eleverne. Mobilen må benyttes frit i pauserne. Gårdvagt er ikke en pause.  

Godkendt af Bestyrelse og ledelse på Den Nye Friskole, oktober 2016. (redigeret oktober 2022)