Hverdag på Den Nye Friskole

Hver morgen er der personale i klasserne fra klokken 7.50. Undervisningen starter i klasserne kl. 8.00 med en halv lektion, hvorefter der for alle er en fællessamling, hvor vi synger en sang, fejrer fødselsdage, giver informationer og et par gange i ugen behandler udvalgte emner, aktuelle problemstillinger eller andet, der findes interessant.

Den Nye Friskole
Den Nye Friskole

Herefter går skoledagen videre med individuelle skemaer. Pauserne er med spisning og ligger fra 9.30-9.50 og fra 11.20-12.00.

Skoledagen slutter for 0. og 1. klasse klokken 12.45, hvorefter de går i mini-SFO. For de andre klasser slutter dagen klokken 13.30, 14.15 eller 15.00.