Den Nye Friskole

Globalt udsyn

Et af Den Nye Friskoles værditemaer er globalt udsyn. Derfor er en vigtig grundpille på vores skole, at give eleverne globalt udsyn. Vi ønsker at give eleverne indsigt og viden om globale forhold, give dem en mellemfolkelig forståelse og lære at tænke globalt.

Den globale indsigt skal opnås på tværs af fagene og gennem projektarbejde. Undervisningen skal foregå på et højt fagligt niveau og fremmedsprogene skal vægtes, så eleverne igennem skoleforløbet får skabt grundlag for at begå sig både globalt og lokalt.

I praksis har vi fokus på globalt udsyn på følgende måder:

* Hver uge er der globalt udsyn på skemaet for børn fra 1.-6. Klasse. Globalt udsyn ligger i 2021/2022 placeret i skemaet i forlængelse af morgensamlingen om fredagen. Denne lektion kan indeholde alt indenfor globalt udsyn. Fx nyheder fra verden, kultur, sprog, seværdigheder, dannelse osv.

* Tidlig sprog – tysk og engelsk fra 0. Klasse

* 1 årlig featureuge, hvor det overordnede emne er ”Globalt udsyn”

* Faget medborgerskab, hvor det globale medborgerskab udvikles

Formålet med fokus på globalt udsyn

Formålet med den øgede fokus er, at give eleverne en større globalt indsigt. Interkulturelle kompetencer og viden om andre lande er både et spørgsmål almen dannelse, men også et spørgsmål om færdigheder, som er vigtige i en global verden og på arbejdsmarkedet i dag.

I selve formålsparagraffen for folkeskolen er den interkulturelle dimension indlejret og der står følgende: ”folkeskolen skal i samarbejde med forældre give eleverne kundskaber og færdigheder, der giver dem forståelse for andre lande og kulturer.”

Det overordnede formål vil variere fra, at de yngste får indsigt i og viden om andre kulturer, mens de ældste tilegner sig viden og indsigt, som kan bruges i globale drøftelser og som fremadrettet klæder dem på til at kunne agere i en global verden i forandring.