Billede Helhedsplan

Skoleobligationer til fordel for ombygning af Den Nye Friskole

Hvad er en Skoleobligation på Den Nye Friskole?
En skoleobligation med simpelt gældsbrev bag, er i praksis et 5 årigt lån du giver til skolen, samtidig med at du optjener renter af beløbet.

Vilkår:

  • Skoleobligation til min 5.000 kr., giver 1% rente
  • Skoleobligation til 10.000 kr. og derover, giver 2% rente
  • Løbetid 5 år – kan forlænges af køber, og opsiges tidligere af skolen
  • Renter tilskrives i forbindelse med salg af obligationen

Hvorfor købe skoleobligatioer:

  • Fordi I ønsker at bevare og udbygge et godt skoletilbud til jeres børn og børnebørn
  • Fordi en skole i nærområdet sikrer sammenhængskraft i lokalsamfundet
  • Fordi I vil et lokalsamfund i udvikling og ikke afvikling – en skole der tiltrækker børnefamilier og sikrer huspriserne.

 

For yderligere informationer om skoleobligatioer til Den Nye Friskole samt tegning heraf:

Tag kontakt til én af følgende fra skolens bestyrelse:
Malene Neumann, byggeudvalg: tlf. 21632441 / malr@live.dk
Vibeke Hansen Vibe, formandtlf. 20237902 / vibse60@hotmail.com

Den Nye Friskole