Den Nye Friskole

Skolens pædagogiske værdigrundlag

Skolens formål er, at drive en friskole fra 0. – 6. klasse. Dette I overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler. Vi ønsker, at skabe en skole, hvor alle børn elsker at være og lære.

Skolens navn antyder, skolens ønske om at være en skole i bevægelse, en skole, som afprøver nye ting og udfordrer os selv i hvorfor vi gør som vi gør. En skole, der aldrig står stille, men som summer af udvikling og liv. Vi udvikler løbende fagligheden på skolen – dette så den lever op til den moderne virkeligheds krav til videnshåndtering.

På Den Nye Friskole tænkes pædagogik og rammer som en helhed. Vi vil skabe det optimale rum for læring for det enkelte barn, så det udvikles bedst muligt. Undervisning og SFO ses som en helhed og sikrer derved et helhedssyn på barnet.

Børnene skal være medspillere i egen udvikling, hvilket forudsætter en tæt voksen-barn kontakt.

Den Nye Friskole

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet som det centrale i barnets dannelse. Mennesket bliver sig selv i mødet med de andre.

Vi værner om børnenes ret til at være børn. Barndommen har selvstændig værdi som livsfase, og vi skal ikke gøre børnene til små voksne.

På Den Nye Friskole kan kulturen ses, høres og mærkes! Vores kultur og indbyrdes arbejdsgange bygger på why-tilgangen. Vi skal turde spørge ind til, hvorfor vi gør som vi gør. Vi gør kun tingene hvis de giver mening – giver de mening, går vi til gengæld all-in!

Vi er en lokal skole med globalt udsyn! Vi forbereder eleverne bedst muligt til et liv i en verden, der bliver mere og mere globalt orienteret. Dette gøres ved viden vidt omkring – at virkeligheden bringes ind i undervisningen men også ved at have tidlig sprogstart.

Den Nye Friskole lægger vægt på, at eleverne er fagligt men også socialt godt rustet, når de forlader vores skole.