Den Nye Friskole

Skolens pædagogiske værdigrundlag

Skolens formål er at drive en friskole fra 0. – 7. klasse og senest i 2023 at være fra 0. – 9.klasse. Dette i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler. Vi ønsker at skabe en skole, hvor alle børn elsker at være og lære.

Skolens navn hænger sammen med ønsket om at være en skole i bevægelse. En skole, som afprøver nye ting og kontinuerligt udfordres i, hvorfor vi gør, som vi gør. En skole, der aldrig står stille, men som summer af udvikling og liv.

På Den Nye Friskole tænkes pædagogik og rammer som en helhed. Vi vil skabe det optimale rum for læring for det enkelte barn, så det udvikles bedst muligt. Undervisning og SFO ses som en helhed.

Børnene skal være medspillere i egen udvikling, hvilket forudsætter en tæt relation mellem den voksne og det enkelte barn .

Den Nye Friskole

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet som det centrale i barnets dannelse. Mennesket bliver sig selv i mødet med de andre. Vi værner om børnenes ret til at være børn.

På Den Nye Friskole kan kulturen ses, høres og mærkes! Vores kultur og indbyrdes arbejdsgange bygger på why-tilgangen. Vi skal turde spørge ind til, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi gør kun tingene, hvis de giver mening – giver de mening, går vi til gengæld all-in!

Vi er en lokal skole med globalt udsyn. Vi forbereder eleverne bedst muligt til et liv i en verden, der bliver mere og mere globalt orienteret. Vi bringer hele verden ind i undervisningen, og vi har tidlig sprogstart.

Den Nye Friskole lægger vægt på, at eleverne er fagligt og socialt godt rustet, når de forlader skolen for at blive verdensborgere.