Den Nye Friskole

Hverdag på Den Nye Friskole

Hver morgen er der personale i klasserne fra klokken 7.50 for at møde eleverne, som langsomt drysser ind i klasserne og er klar til undervisning 08.00. Dagen starter i klasserne med en halv lektion hvorefter der for alle er en fællessamling, hvor vi synger en sang, fejrer fødselsdage, giver informationer og et par gange i ugen behandler udvalgte emner, aktuelle problemstillinger eller andet der findes interessant.

Herefter går skoledagen videre med 2. lektion og individuelle skemaer. Pauserne er med spisning og ligger fra 9.30-9.50 og fra 11.20-12.00.

Skoledagen slutter for 0. og 1. klasse klokken 12.45 hvor de går i mini-sfo. For de andre klasser slutter dagen klokken 13.30 eller 14.15.

Den Nye Friskole