Forældresamarbejde

Det forventes, at hjemmene/forældrene

 • støtter op om skolens regelsæt for eleverne
 • møder op til forældremøder og medvirker til skole-hjemsamtaler
 • underretter klasselæreren, hvis der er omstændigheder, der påvirker elevens trivsel
 • underretter skolen, hvis eleven er syg. Der skrives en sms eller ringes mellem kl. 6.30 og 7.45 på SFO telefonen – 60208683
 • sørger for sunde madpakker til deres børn
 • sørger for, at eleverne er hensigtsmæssigt påklædt. Det vil sige, at eleverne er påklædt efter vejrforholdene, og at eleverne ikke er udfordrende klædt
 • yder børnene fornøden hjælp med lektier
 • medvirker til at skabe en positiv atmosfære på skolen
 • sørger for at eventuelle kritikpunkter gives direkte til skolen og ikke gennem børnene
 • begrænser fritagelse fra undervisningen mest mulig

 

 • Rettigheder. Man har som forældre ret til:
 •  At blive orienteret om alt vedrørende sit barn
 •  At forvente en tidssvarende undervisning, der mindst står mål med, hvad der kræves i folkeskolen
 •  At forvente, at undervisningen formidles af engagerede og dynamiske lærere
 •  At kontakte skolen, når man ønsker
 •  At forvente en konstruktiv dialog med skolen og barnets lærere

 

 • Pligter. Man har som forældre pligt til:
 •  At indgå i samarbejde og konstruktiv dialog med skolen og barnets lærere.
 •  At stimulere barnet til at have en positiv holdning til skolen
 •  At underrette skolen om væsentlige ændringer i barnets hverdag
 •  At sørge for, at barnet møder frisk og veloplagt

 

 

Den Nye Friskole