På skolen vurderer vi løbende om nogle elever kan have brug for at blive styrket i dansk eller matematik. Derfor har vi forskellige forløb hvor enkelte elever, eller mindre grupper, får et fagligt løft i disse fag.

I de mindre klasser har vi elever der får et læseskub i dansk, og i de større klasser er der nogle der får lidt mere generel ekstra dansk. Vi har desuden også VAKS hold – et lidt længere forløb, der primært er beregnet til at give ordblinde øgede kompetencer i de forskellige afkodningsstrategier. Til disse elever har vi også mulighed for at søge IT-rygsæk, som er et hjælpemiddel til ordblinde.

I matematik har vi også elever fra 1.- 6. klasse, som modtager forløb med ekstra undervisning i faget.