82 30 31 60 kontakt@dennyefriskole.dk Skoleintra.

0-6 års institution på vej.

Den Nye Friskole har efter aftale med den nuværende børnehaveforening søgt og nu også fået tilladelse til at drive ”Børnehus” i de nu tomme børnehave-bygninger på Vilstrup Bygade. Vi har fået tilladelse til at drive fælles vuggestue og børnehave med plads til henholdsvis 13 børn i vuggestuen og 19 børn i børnehaven.

Vi er derfor godt i gang med planlægningsarbejdet og nærmere arbejde omkring værdier, rekruttering og udbredelse af kendskabet til den kommende institution med henblik på at kunne starte op i marts 2018.

Børnehuset vil på mange områder være præget af de værdier og tilgange, som findes på skolen – blot med denne yngre målgruppe for øje. Vi vil også i børnehuset, implementere why-tilgangen som en del af kulturen og arbejdsgangene, sådan som det er kendt på skolen. Vi skal turde spørge ind til, hvorfor vi gør som vi gør. Vi gør kun tingene, hvis de giver mening – giver de mening, gør vi det til gengæld all-in.

Børnehusets overordnede værditemaer

Fællesskaber/relationer

Den Nye Friskole og Børnehus vil i mange henseender være gennemsyret af fællesskabstanken. Dette ved både at have fokus på fællesskaber på tværs af alder, det forpligtende fællesskab og måske det vigtigste; Individet i fællesskabet – hvor det enkelte barn altid vil være i fokus, men altid med fællesskabet for øje.

Udeliv og verden omkring os

Dette ved at vægte oplevelser og leg i naturen, samt give børnene et solidt indblik i verden omkring os. Dette både i nærmiljøet, i og omkring Børnehuset, men også et større udsyn til det omkringliggende samfund i form af strand, skov og Kommunen som det store billede, for at forberede dem til det overliggende globale udsyn, hvor vi kigger ud over landets grænser og lærer om andre kulturer, sprog og hvad vi ellers finder interessant.

Lille enhed med fokus på dannelse

Vi vægter i alle relationer samt fokus på det enkelte barn. Vores størrelse gør, at dannelse bliver en del af hverdagen og noget, som vægtes i arbejdet med børnene. Målet er udvikling til det liv, de fremadrettet skal mestre på bedste vis.

Læring med hele kroppen

Hverdagen vil være fyldt med læring på alverdens måder. Idræt, musik, rytme og sansemotorisk udfoldelse, skal give børnene de bedste forudsætninger for indlæring.

Udvikling til skolebarn

Ved at fungere under skolen, vil vi have alle forudsætninger for, at bygge en tryg bro frem mod

skolestart. Vi har fokus på at udvikle barnets forvaltning af ressourcer fra det lille barn til skolebarnet.

Vi glæder os til arbejdet, da det er et stort aktiv for en friskole at have sin egen daginstitution, for derved at skabe en rød tråd hele vejen fra vugge til spirende student.

Har du spørgsmål eller ønsker at dit barn skrives op til Børnehuset, kontakt da Skoleleder Vivi Sandberg (60208681) eller bestyrelsesmedlem Lisbet Hommelhoff (25616114)

Nederst på siden finder du en forhåndsindmeldelse, som kan udfyldes, hvis dit barn skal skrives på listen over interesserede. I vil derefter løbende få oplysninger omkring arbejdet frem mod åbning af Børnehuset.

Forhåndstilkendegivelse

I arbejdet med at etablere børnehus er det for os meget vigtigt at kende børne grundlaget for en sådan institution.

Herunder kan man udfylde og sende en forhåndstilkendegivelse/indmeldelse til børnehus.

Indmeldelse