Fordybelsesdage og fagdage på Den Nye friskole

En dag i ugen, bryder vi skemaet op og afholder fagdage og fordybelsesdage.

Fagdage betyder, at der er et bestemt fag på skemaet hele dagen. Der kan forekomme onsdage, hvor vi, selvom der ikke er fagdag i dansk, starter op med læsebånd alligevel.

Fordybelsesdage betyder, at der er et overordnet emne for dagen og der er så forinden givet, hvilke fag der skal indgå og hvor meget de skal vægte.

De fag, som indgår i fagdage og fordybelsesdage er dansk, matematik, KKH, natur/teknik, historie og idræt. Det vil sige, at vi, da vi lagde skemaer, talte op hvor mange timer de i alt skal have i et bestemt fag (for at stå mål med Folkeskoleloven) og hvor mange der skal være tilbage i det faste skema, når fagdage og fordybelsesdage er trukket ud. Derfor har 1.-3. klasse fx ikke KKH fast på det ugentlige skema, men derimod hele fagdage med KKH og masser af KKH i fordybelsesdagene.

De nævnte fag er de, som tæller i det samlede regnskab, men i en dag med en hel fordybelsesproces i fx KKH, vil der unægtelig komme andre fag indover, fx dansk. Dette er netop noget af det vi ser som gevinsten ved de her dage – der sker en hel masse læring, som børnene slet ikke opdager, fordi der netop er tid og mulighed for lidt anderledes undervisning og fordybelse i forskellige områder. Undervisning som udenforstående, heller ikke opdager, fordi det ikke bare er den almindelige undervisning i en bog. Vi tror på at der er så meget mere læring i de her onsdage, fordi der er tid og rum til fordybelse.

Vi evaluerer løbende på disse dage, så vi hele tiden sikrer os at det giver mening og at børnene når hvad de skal.

 

 

 

.