Den Nye Friskole

Hverdag på Den Nye Friskole

Hver morgen er der personale i klasserne fra klokken 7.50 for at møde eleverne, som langsomt drysser ind i klasserne og er klar til undervisning 08.00. Dagen starter derefter for alle med en fællessamling, hvor vi synger en sang, fejrer fødselsdage, giver informationer og et par gange i ugen behandler udvalgte emner, aktuelle problemstillinger eller andet der findes interessant.

Tilbage i klasserne læser alle elever frem til kl. 8.35. Herefter går skoledagen videre med klassernes individuelle skemaer. Pauserne er med spisning og ligger fra 9.20-9.45 og fra 11.15-12.00.

Skoledagen slutter for 0. klasse klokken 12.45 og for de andre klasser klokken 13.30 eller 14.15.

Den Nye Friskole